Historia

Biblioteka Seminarium Metropolitalnego Archidiecezji Warszawskiej istnieje już ponad 300 lat (od 1683 roku). W XIX w. jej zbiory bardzo się powiększyły ponieważ do Biblioteki Seminaryjnej przenoszono księgozbiory klasztorów kasowanych przez zaborców. Kolekcje te niestety nie były opracowane.

Po II wojnie rozpoczęto prace nad porządkowaniem ogromnego księgozbioru historycznego, zbioru czasopism oraz starano się o kompletowanie zbiorów współczesnych. Wielkie zasługi dla tych prac poniósł ks. Witold Malej. Zakończył on urządzanie pomieszczeń bibliotecznych w budynku na Krakowskim Przedmieściu (czytelnia i stalowa konstrukcja regałów w wielkim magazynie). W ten sposób stworzone zostały warunki do prawidłowego rozmieszczenia i uporządkowania zbiorów.

Szerokie otwarcie Biblioteki Seminaryjnej dla czytelników nie tylko wewnętrznych, ale i naukowców oraz studentów z warszawskich uczelni było zasługą dyrektora z lat 1969-1995 ks. dr Andrzeja Lufta. W roku 1991 Biblioteka Seminaryjna została skomputeryzowana.

W roku 1994 księgozbiór biblioteki został przeniesiony do nowego budynku Seminarium Duchownego na Bielanach przy ul. Dewajtis 3. W lipcu 2000 roku Biblioteka Seminaryjna powróciła do przebudowanych pomieszczeń przy Krakowskim Przedmieściu.

Kolejnymi dyrektorami biblioteki byli: ks. Krzysztof Gonet (1995-1999), ks. dr Mirosław Nowak (1999-2007), ks. Tadeusz Sowa (2007-2010), ks. Zdzisław Rogoziński (2010-2011), ks. Mirosław Kreczmański (2011-2013), ks. bp prof. dr hab. Michał Janocha (2013-2015).

Obecnie dyrektorem biblioteki jest ks. mgr lic. Piotr Staniewicz (od 2016).